Bezpłatny cykl szkoleń dla Lekarzy

 

Szanowna Pani Doktor / Szanowny Panie Doktorze 

Centrum Edukacji „Ekspert” w uzgodnieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku uprzejmie informuje, iż realizuje projekt POWER UE 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych pod wspólnym tytułem „Choroby cywilizacyjne XXI wieku”. Z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na cykl szkoleń obejmujący następujące tematy:

  • I Choroby układu krążenia
  • II Choroby nowotworowe
  • III Choroby i zaburzenia psychiczne

Aktualności

Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie Rolnik

 

Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” zaprasza na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZAWODZIE ROLNIK

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Wydarzenia

Podziękowania

Centrum Edukacji Ekspert miało przyjemność przeszkolić w roku 2014 aż 460 pielęgniarek i pielęgniarzy na kursie specjalistycznym kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.